Category Archives: Genel

 • 0

ENERJİ KİMLİK BELGESİ

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı enerji-kimlik-belgesi_202_1572348841.jpg
www.toroslarmühendislik.com

Enerji kimlik belgesi, binalarda gerekli tertibatın alınarak enerji harcayan ürünlerin daha az enerjiyle çalışmasını sağlanması ve tasarruf sağlanarak enerji açığına son verilmesi için düzenlenen belgedir. Yani oturduğunuz binanın enerji tasarrufunu ne ölçüde sağladığını tespit edilir ve bu ölçütün ne oranda olduğunu belirtir binanın enerji kimlik belgesi düzenlenir. Binanın enerji performans sınıfını ve sera gazı emisyon değerini ölçer. Enerji performansını etkileyen kısımlar ısıtma, soğutma, sıcak su, havalandırma ve aydınlatma gibi kısımlardır. Binanızın enerji siınıfını bildiğimiz takdirde binaya ait gerekli önlemler alınabilir. Ülkemizde enerji miktarının %30’unu konutlarda kullanılmaktadır. Bu sebeble oturduğumuz dairelerde harcadığımız enerji azımsamayacak derecede çoktur. Bunu Verimli kullanabilmek için mutlaka Enerji kimlik belgesi almamız gerekir. Binanızın ısı kaybını ölçmek için dış cephelerden Termal Kamera ile yapımızın öğrenmeliyiz. Firmamız Termal kamera hizmeti uzman ekiplerce verilmekte ve yapıya ait detaylı rapor sunmaktadır. Konutlarda/Meskenlerde kullandığımız enerjinin büyük bir kısmı ısınmadan kullanmaktayız. Binanın ısınmasını etkileyen unsurlardan en önemlisi binanın dış cepheleridir. Binanın dış cephelerinde ne kadar ısı kaybı yaşandığını da termal kamera ile ölçmek mümkün. EKB belgesinde daha iyi bir enerji performansına sahip olmak için termal kamerayı dikkate alarak ekb sertifikasını hazırlamaktayız.

MEVCUT BİNALAR İÇİN SON GÜN 1 OCAK 2020

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği’ne göre 2011 öncesi yapılmış binaların 1 Ocak 2020 tarihine kadar enerji kimlik belgesi alınması zorunludur.

19.12.2019 TARİHLİ T.C. ENERJİ TABİİ VE KAYNAKLAR BAKANLIĞI DUYURUSU…

Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.

Enerji Kimlik Belgesi; konutlarda enerji kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını amaçlayan bir belgedir. Bu belge; enerji israfının önlenmesini sağlamak için binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, sera gazı salımı seviyesi, yalıtım özellikleri ve ısıtma-soğutma sistemlerinin verimi gibi birçok bilgiyi içeriyor.

Enerji Kimlik Belgesi sınıflandırması A’dan G’ye kadar yapılıyor. En yüksek seviye olan A, en yüksek verimi gösterirken; G ise en düşük verim seviyeyi gösteriyor. Peki Enerji Kimlik Belgesi verilirken hangi kriterlere dikkat ediliyor?

Bu belge verilirken; bir binanın ısı yalıtımı, pencerelerin ısı yalıtımı, ısıtma-soğutma ekipmanları verimleri, aydınlatma armatürleri verimliliği olmak üzere enerji tasarrufuna dair birçok kriter dikkate alınıyor. Yani Enerji Kimlik Belgesinin sınıfının belirlenmesindeki tek etken ısı yalıtımı değildir ki bir binanın bu belgeyi alabilmesi için yalıtım yaptırma zorunluluğu da yoktur.

Enerji Kimlik Belgesi (EKB) olan konutlar, alıcıların ev kiralama ya da satın alma kararlarını da etkileyecek. Ev satın alırken ya da kiralarken artık sadece evin fiyatına ya da büyüklüğüne değil, Enerji Kimlik Belgesinin de olup olmadığına da bakılacak. Diğer yandan önümüzdeki günlerde Enerji Kimlik Belgesi olan konutlarda devlet teşvikinin de olması bekleniyor.

ENERJİ KİMLİK BELGESİ İHTİYACI

Bir binanın asgari olarak enerji ihtiyacını ve enerji tüketiminin sınıflandırılması yani yalıtım özelleri ve ısıtma, soğutma sistemleri gibi verimle ile ilgili bilgilerin olduğu bir belgedir. Bu belgeyi her binanın edinmesi gerekmektedir. Enerji kimlik belgesi alındığı süreden itibaren 10 yıl bir geçerlilik süresine sahiptir. Bu sürenin bitimi ile birlikte yeniden Enerji kimlik belgesi hazırlanacak ve yeni bir rapor ile yeniden düzenlenmektedir. Enerji kimlik belgesi, Enerji kimlik belgesi vermeye yetkisi olan kurumlar tarafından hazırlanır ve ilgili yerlerce onaylanır. Enerji kimlik belgesi 50 m2 ve üzeri olan yeni binalar için yapı kullanım izin belgesinin de ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir.50 m2 ve üzeri olan mevcut olan binalar için de 31.12.2019 tarihine kadar Enerji kimlik belgesi alınma zorunlu bir hale gelmiştir. Bu sistem ile artık Türkiye’nin birçok alanın da Enerji belgeleri alınmaya başlanmıştır. Enerji belgelerini almadan yaptırılacak gerekli bina hizmetlerinin de yapılması daha doğru olmaktadır. Yani binaya herhangi bir sistem yapılacak ise bu belge alınmadan yapılması ve belgenin de en kısa süre içerisinde alınması daha önemli olacaktır.

+      Binalarda EKB ne işe yarar?

 • EKB Binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren binanızın enerji performansını gösteren belgedir.
 • ALIM SATIMLARDA DAİRENİN RAİÇ BEDELİNİN DEĞER KAZANMASI.
 •  ISITMA/SOĞUTMA /AYDINLATMA HARCAMALARINDA TASARRUFLARIN GERÇEKLEŞMESİ.
 •  EV ALIRKEN KREDİ ORANLARINDA ÇIKAN SINIFINIZA GÖRE FAİZ İNDİRİMİNE GİDİLMESİ İLE İLGİLİ TÜM ÇALIŞMALARIN YAPILIYOR OLMASI VB. Bu konuda Garanti bankasından bilgi alabilirsiniz.

+     Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Hangi Kanun ve Yönetmeliğe Dayanmaktadır?

 • “5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu” ve buna bağlı olarak çıkartılan “Binalarda Enerji Performansı (BEP) Yönetmeliği” hükümlerine göre, yönetmelik kapsamındaki Yeni bina yaptıracaksınız Enerji Kimlik Belgesi (EKB) olmadan ruhsat alamazsınız. Mevcut binanıza en geç 2019 yılına kadar Enerji Kimlik Belgesi almak zorundasınız. Eğer binayı kiralayacaksanız veya satacaksanız Enerji Kimlik Belgesi olmadan bu işlemleri yapamazsınız.

+     Enerji Kimlik Belgesini (EKB) Almanın Avantajları Nelerdir?

 • Alım satımlarda dairenin değer kazanımı. Alım ve satımlarda ekb olmazsa daire satışları olamayacak.  

+     Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Kaç Yıl Geçerlidir?

 • Enerji Kimlik Belgesi (EKB) düzenleme tarihinden itibaren 10 yıl geçerlidir.

Enerji Kimlik Belgesi (EKB) İçin Gerekli Evraklar 

Peki enerji Kimlik belgesi için alınması için gerekli olan evraklar nelerdir;

 • Mimari Proje (Kapak, vaziyet planı, kat planları, kesitler, görünüşler.)
 • Isı Yalıtım Raporu (TS-825)
 • Mekanik Proje (Isıtma, var ise soğutma, var ise havalandırma, var ise yenilenebilir enerji sistemlerine ait projeler.)
 • Elektrik Projesi (Aydınlatma projesi yeterlidir.)
 • Yapı ruhsatı

Not : Mevcut Bina kapsamında olan binalar (2011 yılı öncesi) projelerini bağlı bulunduğu belediyenin imar arşivinden temin edebilmektedir.

Yukarıda belirtilen evraklar, bağlı bulunulan belediyenin imar arşivinden veya bağlı bulunulan ilçe tapu müdürlüğünden temin edilebilir. Temin edilen projeler dijital ya da asıl olarak da tarafımıza ulaştırılabilir.

+     Enerji Kimlik Belgesi Fiyat Hesaplama?

1 Ocak 2020 tarihinde mağduriyetler yaşamamak için bir an önce ENERJİ KİMLİK BELGENİZİ alınız
>>>Türkiye’nin heryerine uygun fiyata Enerji Kimlik Belgesi veriyoruz.
>>>Detaylı bilgi ve teklif için bizimle iletişime geçiniz…
E-Mail: ademkara321@gmail.com
İletişim: 0534 692 89 87
Toroslar Mühendislik Elektrik Proje Enerji Danışmanlığı


 • 0

ŞALT PANO MALZEMELERİ

Category : Genel

Editörümüz Elektrik- Elektronik Müh. Ayşe ARSLAN ‘ ın kaleminden……….

NOT: Fotoğraflara detaylı bakmak için üzerine tıklanıyız…

1) Sinyal lambası besleme : Otomatik sigorta

2)Kaçak Akım Algılama Rölesi Kontak Besleme

3)Kaçak Akım Algılama Rölesi Bobin Besleme

4)Kaçak Akım Algılama Rölesi

5)Parafudur Besleme

6)Parafudur

1)Sinyal lambası besleme : Otomatik sigorta

Minyatür devre kesici veya diğer adıyla otomatik sigorta bir devreyi yüksek akım ve kısa devre akımından korumak amacıyla tasarlanmış bir anahtardır. Devreden geçen akım belirli bir değerin üstüne çıkınca veya bir kısa devre durumunda otomatik sigorta elektrik bağlantısını keser.

2)Kaçak Akım Koruma Rölesi

Kaçak Akım Koruma Rölesi’nin görevi, yalıtım hatasından kaynaklanan hata akımını algılamak ve algılanan kaçak akım değerinin belirlenen değerlerin üzerine çıkması durumunda bağlı bulunduğu devreyi kesmektir. 30mA’da Hayat (İnsan Koruma)300mA’da da Tesisat (Yangın Koruma) koruma fonksiyonunu gerçekleştirir.

3)Parafudur

Parafudr, ani aşırı gerilim darbelerine karşı elektriksel sistemleri koruyan, normalde pasif olan, sisteme paralel bağlanan koruma elemanlarına denir. Bu ani aşırı gerilim darbeleri yıldırım veya iç aşırı gerilimler olabilir.

4)Toroid

 

Elektronik olmayan kesicilerde ve düşük kaçak akımlara karşı koruma ihtiyacı duyulan elektronik kesicilerde, toprak kaçaklarına karşı kullandığımız bir koruma şeklidir.

 

 


 • 0

YG İş Güvenliği Ekipmanları

Yüksek gerilim / Orta Gerilim tesisleri iş güvenliği ekipmanları

 

4/RC EN 6903/2003 standardı

D1 Elektrik 10.000V Barkot no: EN 5032/1999

Çizme/Ayakkabı : Yüksek gerilim / Orta gerilim

Eldiven : Yüksek gerilim / Orta gerilim

Kullanım yeri: 31,5 kV 34 kV, 36 kV Trafo ve kesici hücreleri

Baret : Yüksek gerilim / Orta gerilim

Istaka : Manevra ıstakası veya ıstankası olarak da adlandırılır. Temel olarak ayırıcının açma kapama işlemi sırasında kullanılacağı düşünülse de yalıtkan müdahale aracı olduğu için çarpılmakta olan bir kişinin kurtarılmasından, yere düşen canlı ucun izole edilmesine kadar birçok nokta da ihtiyaç duyulabilir.

Manevra ıstakası sadece yüksek gerilimde değil aynı zamanda tüm yaklaşılmasının tehlikeli olduğu her yerde kullanılabilir. Örneğin;

 • Yüksek gerilim müdahalelerinde tutma ve çekme,
 • Asitli ortamlarda,
 • Sıcak noktalarda,
 • Girilmesinin zor ve/veya tehlikeli olduğu alanlarda,
 • Uzanarak bir işlevin yapılacağı, tutulup çekileceği noktalarda kullanılabilir.

Sehpa : İzole zemin yaratmak için kullanılır.

Paspas : İzole Zemin yaratmak için kullanılır.

Hat Tüfeği : Enerji nakil hatlarında gerilim olup olmadığını kontrol eden ve hat üzerinden kısa devre ederek statik elektriğe karşı önlem alınmasında kullanılan malzemelerdir. Hat tüfeği, yay sıkıştırmalı olarak ok atan bir aparattır. Oka bağlanan ince telin hat üzerinden geçerek karşı taraftan aşağıya inmesi ve bu andan itibaren hattaki kabloların hepsine dokunduğu için kısa devre etmesi mantığıyla çalışır. Bu işlem sonrası toprak çubukları ile ince telin topraklanması dolayısıyla hattın topraklanması sağlanır. Fazda gerilim olması durumunda tel kopacağı için gerilim kontrolünün yapılması için de kullanılır.

Gerilim Dedektörü : Yüksek gerilim tesislerinde çalışma yapma öncesinde kesme, ayırma, topraklama işlemleri sırasıyla yapılsa da müdahale etmeden önce gerilim yokluğunun kontrol edilmesi gerekir. Bu aşama da gerilim dedektörleri devreye girer. Çalışma mantığı evimizde kullandığımız kontrol kalemi ile aynıdır. Sadece kontrol kalemleri evde kullanılan 220 V alçak gerilim için uygun iken gerilim dedektörü 36 kV seviyelerinde kullanıma uygundur. Çeşitleri olmakla birlikte genelde yalıtkan bir manevra ıstakası ve ucunda gerilimi kontrol eden dedektörden oluşur. Boyları kullanılacağı gerilim seviyesine göre ayarlı olup, 36 kV  seviyesi için 1,50-2 metre civarındadır. Kontrol ettiği noktaya yaklaştırılır, gerilim var ise hem sesli hem ışıklı uyarı verir. Gerilim dedektörünü kullanırken diğer güvenlik  önlemlerini (izole eldiven takmak gibi) de almak riski en düşük seviyeye çekmek için faydalıdır.

Giysi : Ark oluşumuna karşı dayanıklı, oluşacak arkın vücuda zararını minimum seviyeye indirecek özelliklerde elbise olmalıdır.

Gözlük : Oluşabilecek arklara karşı gözü korumak için kullanılacak.

Vizör (Yüz koruma): Oluşabilecek arklara karşı yüzün tamamını korumak için kullanılacak.

Kulaklık : Gürültülere karşı korunmak amacıyla kullanılacak.

Burada belirtilenler en yaygın olarak kullanılan iş güvenliği malzemeleri olmakla birlikte tesise, mevcut yapıya uygun başka güvenlik önlemleri de alınabilir. Ayrıca  burada belirtilen önlemler bir bütün olarak düşünülmeli, birisinin yerine diğeri kullanılmamalıdır. İzole halının üstüne sehpayı koyarak, sehpa üstünde işlem yaparken özel ayakkabı/çizme giymek ve eldiven kullanmak gibi. Unutulmamalıdır ki hiçbir önlemin, %100 başarı sağlayacağının garantisi yoktur. Onun için mümkün olan tüm önlemleri aynı anda almak iş kazası riskini en düşük seviyeye indirecektir.


Site içi Arama

EN ÇOK OKUNANALAR