Monthly Archives: Mayıs 2015

 • 0

Projelerin Dosyalanması

       Kesin proje, tesise başlanmadan önce, uygun şekilde dosyalanmış olarak, 1 takımı elektronik ortamda olmak üzere 4 takım halinde onaylanmak üzere enerji veren yetkili kuruluşa teslim edilecektir. Onaylama işleminden sonra, elektronik ortamdaki takım da dahil toplam 2 nüsha enerji veren yetkili kuruluşta kalacak, 2 takımı ise (1 takımı denetim kuruluşu için olmak üzere) iade edilecektir. Tesisin bitirilmesini takiben, (geçici) kabul yapılmadan önce, varsa değişiklikleri içeren son durum projesi de söz konusu kuruluşa, kesin projede olduğu gibi, 4 takım halinde teslim edilecektir. Benzer şekilde, onaylama işleminden sonra, elektronik ortamdaki takım da dahil toplam 2 nüsha enerji veren yetkili kuruluşta kalacak, 2 takımı ise (1 takımı denetim kuruluşu için olmak üzere) iade edilecektir. Yetkili Kuruluş, yapının sınıfı, kullanım amacı, projelerin özellikleri, yerleşim yerlerindeki yerel şartları vb. kriterleri dikkate alarak bazı projeleri elektronik ortamda istemeyebilir.

 

 Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği1


 • 0

Zayıf Akım Kabloları

Zayıf Akım Kabloları ve Seçim Kriterleri Nedir?

Zayıf akım kabloları genellikle bina içi uygulamalarında kullanılır. Teknolojinin gelişmesi ile kullanılan tüm teknolojik cihazların kabloları ve seçim kriterleri gerek insan sağlığı açısından gerekse kusursuz iletim açısından oldukça fazla öneme sahiptir ve bu sebeple kullanılan zayıf akım kablolarına gereken özen gösterilmelidir.

Zayıf akım kabloları 1kV altı kullanımda çoğunlukla bina içi uygulamalarında yer alır ve binanın ses, görüntü, telefon, alarm, veri, CCTV, güvenlik gibi sistemlerinde kullanılırlar. Kablo gruplamasında alçak gerilim kabloları, zayıf akım kablolarını da içine alır.

Zayıf Akım Kablo Seçim Kriterleri

Zayıf Akım kablolarının kullanım alanlarına göre belli başlı bazı özellikleri taşıması tercih edilir. Özellikle toplum insanların yoğun olarak bulunduğu veya değerli eşyaların olduğu akıllı veya yarı akıllı binalar, hastaneler, sinemalar, tiyatrolar, okullar, alışveriş merkezleri, havaalanları, fabrikalar, tüneller vb. yerlerde alevi iletmeme, yaymama, düşük duman yoğunluğu,  zehirli ve aşındırıcı gaz içermeme gibi özellikler ön plana çıkar. Bunların yanında, eğer ortamda zorlama, darbe, kemirgen gibi riskler var ise doğru kılıf seçimi ve ya zırhlama gerekip gerekmediğine karar verilir. Ortamdaki yağ, kimyasal ve nem gibi unsurlara göre de kablolar çeşitli koruyucu özellikleri içerebilmektedir. Eğer iletilecek sinyali etkileyecek başka bir sinyal ortamda mevcut ise ekranlama gerekebilir. Ekranlama türleri de sinyal özelliği ve ortama bağlı olarak yetkin kişiler tarafından belirlenir. Ekranlamanın kalitesi için örgü kapama oranlarına dikkat edilmesi önemli bir husustur.

Zayıf Akım Kablo Çeşitleri

 • Kontrol Kabloları

300/500 V çalışma gerilimi,  0,14 mm2’den 2,50 mm2 kesite kadar değişen kesitlerde PVC, HFFR veya  PUR yalıtım malzemesi kullanılan bu kablolar  endüstriyel uygulamalarda  sinyal iletiminde kullanılırlar.

Haberleşme sektörü, elektronik devreler, ölçü aletleri, makine tasarımları,  büro makinaları, bilgisayar sistemleri ve ses sistemleri gibi elektronik kontrol sistemlerinde esnek yapıları ile  dar alanlarda rahatlıkla uygulanabilir özelliğe sahiptirler. Kontrol kablolarının, ekranlı veya ekransız tipleri vardır ve bina içinde kullanılırlar.

2MKAB-Kontrol-Kabloları

 • Yangına Dayanıklı Kablolar

300/500 V çalışma gerilimine sahip bu kablolar insanların yoğun olarak bulunduğu veya değerli eşyaların olduğu akıllı veya yarı akıllı binalar, hastaneler, sinemalar, tiyatrolar, okullar, Alışveriş merkezleri, havaalanları, fabrikalar vs. yerlerde yangın alarm sistemleri, yangın  sırasında çalışması  gereken cihazların kontrolü/beslemesi, acil aydınlatma, takip ve tahliye için gerekli cihaz ve donanımların çalışması ve uyarı sistemleri gibi fonksiyonunu belirli bir süre sürdürmesi gereken sistemlerde kullanılırlar.

FIREKAB-Yangına-Dayanıklı-Kablolar

 • Koaksiyel Kablolar

50 Ohm, 75 Ohm empedanslı, bina içi CATV, CCTV, kablolu TV, UYDU, Telsiz ve Data iletişim sistemlerinde düşük zayıflama gerektiren  yerlerde dağıtım kablosu olarak kullanılırlar.

Bina içi, bina dışı havai hat şebekeleri, yer altı tipleri, zırhlı tipleri ve askeri standartlara göre üretilen tipleri mevcuttur.

2MKAB-Koaksiyel-Kablolar

 

 • Bileşik ve CCTV Kablolar

Kapalı devre kamera uygulamaları için görüntü, ses, güç, alarm ve referans sinyallerinin aynı anda iletimi için dizayn edilmiş bileşik (Birleşik) kablolardır.

Talebe göre Dış kılıfın PVC, PE ve HFFR malzemelerle üretilmiş seçenekleri vardır.

2MKAB-CCTV-Kablolar

 • BUS Kablolar

PROFIBUS L2 kablolar 12 Mbit/s (Max. 100m) gibi yüksek hızlarda veri iletimi için kullanılmaktadır. Tüm makinelerin tek bir bus kablo hattı ile bağlı olmasından ötürü kurulumu kolay ve maliyeti düşüktür. Hızlı veri alış verişi sağlar. Bu tip kablolar dahili ve sabit uygulamalar için geliştirilmiştir.

2MKAB-Bus-Kablolar

 • Dahili Telefon ve Yangın Alarm Kabloları

TS 2814 standardına uygun olarak üretilirler ve bina içinde sabit tesisatlarda santral ve abone dağıtım kablosu olarak kullanılırlar.

PVC, HFFR dış kılıflı tipleri, tavlı, kalaylı iç iletkene sahip tipleri  ve ekranlı, ekransız tipleri mevcuttur.

2MKAB-Dahili-Telefon-Kabloları (1)

 • Enerji ve Tesisat Kabloları

300 V’dan  1kV’a kadar çalışma gerilimine sahip tek damarlı veya çok damarlı, kapalı kuru mekanlarda, dağıtım dolap ve panolarında, sabit tesislerde kablo borusu içinde sıva altında ve/veya üzerinde kullanılır.

Daha fazla çalışma sıcaklığının gerekli olduğu yerlerde (90°C) fazla mekanik zorlamaların olmadığı iç mekanlarda ve dış mekanlarda toprak altında ve kablo kanalı içinde kullanılan tipleri üretilebilmektedir.  Bu tipler ani ve kısa süreli çalışma sıcaklığı artışlarına dayanıklıdır.

Enerji-kablosu (2)

 

 

 • Enstrumantasyon Kabloları

Proses kontrol ve data proseslerinde; analog ve dijital sinyal iletiminde kullanılan enstrumantasyon kabloları, geniş uygulama alanına sahiptir. Fabrikalar, rafineriler, petro kimyasal tesisler, enerji santralleri, doğal gaz çevrim / dolum tesisleri, endüstriyel tesisler vs. bu kabloların temel uygulama alanlarını oluşturmaktadır.

2MKAB-Enstrumantasyon-Kablolar

 • Gemi Yat Kabloları

Gemi panolarında, elektronik aygıtlarda sabit bağlantılı haberleşme ve enstrümantasyon kabloları olarak kullanılır. Tüm deniz araçlarında kapalı (korumalı) alanlarda kullanıma uygundur.

2MKAB-Gemi-ve-Yat-Kabloları

 • Ses ve Görüntü Kabloları

Bu kablolar profesyonel stüdyo, sahne uygulamaları, yayın sektörü (TV- RADYO kanalları), konferans salonları, kültür merkezleri, okul, sinema, tiyatro, otel, stadyum, ses cihazları ve evlerdeki ses ve görüntü uygulamaları gibi ses ve görüntü düzeneklerinde yüksek esneklik, düşük zayıflama ve hassas ses ve görüntü iletimi amacıyla kullanılmaktadır.

LOOKAB-Ses-ve-Görüntü-Kabloları

Kaynak:

 

 


 • 0

BUSBAR GERİLİM DÜŞÜMÜ HESABI

                                       BUSBAR SİSTEMİ NEDİR ? 

Busbar sistemi akım taşıyıcı bara iletkenlerinin izole edilerek kapalı bir busbar kanal gövdesi içerisine yerleştirilmesi ile oluşturulan modüler bir enerji iletim ve dağıtım sistemidir. Busbar sistemi trafo ya da alçak gerilim panosu gibi bir noktadan başlayarak bir tesis içerisindeki güzergah boyunca enerjinin taşınması ve akım alma noktalarından çıkış kutuları ile enerji alınarak tesis içerisindeki yüklerin beslenmesi için kullanılır. Busbar sistemi farklı modüllerden oluşan prefabrik bir sistemdir. Tesislerin özelliğine göre gerekli olan standart busbar kanal elemanları ile birlikte sağa, sola ve aşağı, yukarı dönüş elemanları, trafo ve pano bağlantı elemanları, ofset ve t bağlantı elemanları, dilatasyon ve redüksiyon elemanları gibi modüller kullanılarak binaya uyumlu bir busbar tesisatı yapılması sağlanılır. SYK sigortalı yük kesici, WL otomat ya da kompakt şalter ile teçhiz edilmiş akım alma çıkış kutuları ile busbar sisteminin üzerinden akım enerji alınarak makine ya da bölüm panoları beslenilir.

BUSBAR SİSTEMİNİN AVANTAJLARI

 • Üstün Teknik Yapısı
 • Minimum Gerilim Düşümü
 • Kısa Devre Dayanımı
 • Yüksek Performans
 • Yangına  Dayanım
 • Halojen Free Özelliği ve Yanmazlık
 • Kolay Projelendirme
 • Çözüm Esnekliği
 • Modern Görünüm
 • Minimum Ebatlar
 • Plug-in Sistem
 • Hızlı Montaj
 • Taşınabilir Sistem

images :Yürürlükte olan yangın yönetmeliğine göre 51,5 metre ve daha yüksek olan konut binalarında dikey dağıtım şaft hatlarında busbar sistemi kullanılması zorunludur. Dikey şaft hatlarında busbar ve kabloların etrafında kalan şaft boşluklarının yangın durdurucu kat geçiş bariyeri malzemesi ile kapatılması hayati önem taşımaktadır.

Busbar kanal sistemi ile enerji dağıtımı ve taşınması yapılmış hatlarda gerilim düşümü hesabı aşağıdaki kriterler göz önüne alınarak yapılır.

1 2

3  4

NOT: EXCEL-PDF FORMATINDA HAZIRLANMIŞ BUSBAR GERİLİM DÜŞÜMÜ  HESAPLAMALARINA ULAŞMAK İÇİN ELEKTRİK MÜHENDİSİ KARİYER PAKETİ‘Nİ İNCELEYEBİLİRSİNİZ.

Kompanzasyon Nasıl Yapılır 710x120


Site içi Arama

EN ÇOK OKUNANALAR

ELEKTRİK MÜHENDİSİ KARİYER PAKETİ