Topraklama Planı Çizimi

 • 0

Topraklama Planı Çizimi

Mimarı planı elektriksel plan için temizledikten sonra topraklama planına geçebiliriz. Topraklama planı çizimi diğer çizimlere nazaran biraz daha kolaydır. Tabi ki büyük projelerde veya özel koşullara göre topraklamaya yıldırım tesisatı eklenmekte veya özel durum oluşmakta o zaman iş zorlaşabilir.

Topraklamayı Neden Yaparız?

Hesaplamlarda da açıklamıştım bunu ama yine anlatmakta fayda var. Kısacası topraklama kaçak akım durumlarında insan sağlığını ve cihazları korumak için yapılır.  Kaçak akım topraklama sayesinde en kısa yolu takip ederek toprağa akacaktır.

NOT: Buz dolabı, çamaşır makinesi gibi fazla güç harcayan cihazlar doğal olarak 3 ile 5 mA her zaman akım kaçağı vardır. Ama bunu kataloglarda göremezsiniz.

 1. İlk önce temizlenmiş mimari plandaki bodrum kat ve topraklama teması olan kat çizimine geliriz.
 2. Toprak layerine geçeriz ve PL(polyline) komutu ile kolon veya duvarın ortasından binanın etrafı çiziliyor. Sonra ctrl+ 1 ile polyline nın özelliklerine geçiyoruz.Burada global width ‘i 20 olarak ayarlıyoz.
 3. Çizilen hattı 20 metreye bir bölüyoruz. Bu büyük projelerde önemli çünkü kaçak akım toprağı daha çabuk  ve kısa yoldan bulması için.
 4. Cu topraklama çubuğunu binanın 4 bir yanına çiziyoruz hesaplamalar sonucunda gerekiyorsa sayısını arttırabiliriz.
 5. Her ek yerlere Galvaniz şerit ek klemensi konulması gerekli. Ancak galvaniz ile çplak örgülü bakırın kesiştiği yere kadvelt kaynak yapmak gerekir.

Kadvelt Kaynak: Galvaniz ile çplak örgülü bakırın kesiştiği yere yapılıyor. Potun içine bakır ve galvaniz şeridi yerleştiriyoruz ve içine barut benzeri toz döküyoruz ve kapağı kapatıp içinden ateşliyoruz. Metal eriyor ve temel kaynak yapılıyor. Bu yolla toprak altında sağlam kalmasını sağlıyor.

dvdav

Şekildeki gibi semboller yerleştirilir.

 •   Size tavsiyem proje çizmeden önce örnek bir proje açınız ve gerekli sembolleri oradan kopyalayınız.
 •  Çizimi anlatmaya devam edelim. Polyline ile çizdiğimiz hat bizim 30*3.5mm galvaniz çelik lama oluyor. Bu ismi projenin müsait yerlerine kopyalarak yerleştiriyoruz. Projeyi okunabilirliğini arttırıyoruz.
 • Projede her çizdiğimiz sembollerin isimlerini yanlarına yazıyoruz.
 • En son elektrik odasına eş potansiyel topraklama barasını yerleştiriyoz. galvaniz çelik lamayı çıplak örgülü bakır ile eş potansiyel topraklama barasına bağlıyoruz.

wdwsf

eş potansiyel topraklama barası

Eş potansiyel topraklama barası nedir?

Sistemin ağır yükünü alabilmek için yapılır. Binada en çok kaçak akım elektrik odasında olduğu için eş potansiyel topraklama barası buraya koyuyoruz. Dışarıda başka topraklama varsa onları da bağlarız. UPS odasına da bğlantı alırız.

 • Topraklama sayesinde binanın içindeki demir örgülerin hepsi aynı dirence sahip lacak.
 • Çizimi bitirdikten sonra çizime ek olarak sembol lejandını ekliyoruz.
 • Topraklama hesabını ve topraklama ile ilgili bilgiler ile gösterimleri ekliyoruz.
 • Projeye göre yıldırım tesisatını da topraklama planına eklenir.
 • Şu an size anlattığım topraklama temel topraklamadır daha başka topraklamalar da vardır.

sfsc

TEMEL TOPRAKLAMA İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER

 1.  Temel topraklayıcı kapalı bir ring şeklinde yapılmalıdır.Binanın dış duvarlarının temellerine veya temel platformu içine yerleştirilmelidir.
 2. Temel topraklayıcı, her tarafı betonla kaplanacak şekilde düzenlenmeli ve temel betonu döküldükten sonra her yönde en az 5 cm beton içinde kalacak şekilde yerleştirilmelidir. Son noktalar temelin dışına çıkarılmalıdır.
 3. Temel topraklanması tüm yeni binalarda uygulanmak zorundadır.
 4.     Temel topraklamasında, 30 mm x 3,5 mm boyutlarında galvanizli çelik şerit veya 10 mm çapında yuvarlak galvanizli çelik çubuk kullanılmalıdır.
 5. Temel topraklamasının bağlantı filizleri, bina içine girdikleri yerde en az 1,5 m uzunluğunda olmalıdır. Bu filizler, giriş noktalarında korozyona karşı korunmalıdır.
 6.   Kuvvetlendirilmiş (çelik hasırlı) temellerde, topraklayıcı en alt sıradaki çelik hasır üzerine yerleştirilmeli ve yerini sabitlemek için yaklaşık 2 m aralıklarla çelik hasıra bağlanmalıdır.
 7.   Temel topraklaması yapılan yerlerde, mutlaka ‘potansiyel dengeleme barısıtesis edilmelidir.
 8.   Ana potansiyel dengeleme yapmak amacıyla, potansiyel dengeleme barısına bağlanarak bağlantı filiz veya bağlantı parçası bina ana panosunun yanına yerleştirilmelidir.
 9.   Topraklayıcının beton içindeki yeri, uygun mesafelere konarak tutucularla sabitlenmelidir. Örneğin 2 m aralıklarla, 30 cm’lik kazıklarla sabitlenmelidir.
 10. Oturduğu tabanı büyük olan binalarda, temel topraklayıcı tarafından çevrelenen alan, enine bağlantılarla 20 m x 20 m’lik gözlere bölünmelidir.
 11. Topraklama iletkenlerinin, topraklama direncinin ölçülmesi sırasında ayrılabilmesi için, gerekli düzenekler kolay ulaşılabilir yerlerde olmalıdır.
 12.  Topraklama iletkeni ayırıcı düzeneğinin mekanik dayanımı yeterli olmalıdır.
 13.   Temel topraklamalarda kullanılacak malzemeler, pil olayına meydan verilmeyecek şekilde seçilmelidir.
 14. Çubukların eklerinde kullanılan malzemeler, çubuklarla ayrı mekanik dayanıma sahip olmalıdır.
 15.   Temel topraklaması aynı zamanda, yıldırımdan korunma tesislerindeki   topraklama görevini görür. Bunun içinde bina çevresinde çıkışlar bırakılır. Bu çıkışlar çelik şeritlerle olduğu gibi kablo ile de olabilir. Kablonun kesiti en az 50 mm2 (NYY) olmalıdır.
 16. Temel topraklamasını yaparken, binanın elektrik projesinin onaylanmasında ön şartlardan birisi olan ‘temel topraklama projesi’ndeki ayrıntılara aynen uyulmalıdır.

 scs : Daha fazla ve değişik bilgiler için TEKNİK BİLGİLER sayfamızı ziyaret ediniz…


 • 0

Mimarı Planı Temizleme

Arkadaşlar mimardan bize yani elektrik proje departmanına projenin mimari çizimi gönderilir. Bizler de bu mimari çizimi elektriksel çizimlere hazır hale getiririz. Yani mimari planı temizleriz de diyebiliriz. Ben size bunu 2 şekilde anlatacağım. Hangisi kolayınıza gelirse onu yapabilirsiniz.

                         1. YÖNTEM

1. Yöntem, eğer proje departmanı⇒⇒proje çizim videoları⇒⇒AUTOCAD ELEKTRİK PROJE ÇİZİM  DERSİ 1-1 videosunda anlatıldığı gibi lispleri Autocad’e  ekleyebiliyorsanız  a lisplerle daha basit bir şekilde mimari çizimi temizleyebilirsiniz.

bkz:  AUTOCAD ELEKTRİK PROJE ÇİZİM  DERSİ 1-1

 1. İlk olarak mimardan gelen projemizde layerlarla yapılmış olan blokları X(explode) komutu ile patlatıyoruz. “VV” komutu(lisp) ile bütün kilitli ve dondurulmuş layerları açık hale getiriyoruz.
 2. İkinci olarak bir defaya mahsus sileceğimiz layerlerden birini çalışma layeri yapacağız. Bunu yapmazsak  kolon layeri gibi silinmeyecek layerlerdan gözden kaçıp silinebilir.
 3. “SS” komutu (lisp) ile çalışma layerini sileceğimiz herhangi bir layeri seçiyoruz. mesala ölçü layeri olabilir.
 4. Daha sonra “JJ” komutu(lisp) ile sileceğimiz layerları sırasıyla seçiyoruz ve sağ tık yaptığımız zaman ekranda sadece seçtiğimiz layer kalıyor.Diğerleri hepsi donduruluyor. “E”(ERASE) komutu ile de siliyoruz.
 5. “VV” komutu(lisp) ile tekrar diğer layerları açıyoruz. Bu işlemi (aks,ölçü,yazı) gibi sadece mimarın işine yarayan bizim işimize yaramayan bütün layerlar için yapıyoruz.
 6. DİKKAT etmeliyiz ki bazen mimar kolon veya duvar layeri ile aks,ölçü gibi silinecek layerlar yapabilir ya da  tam tersini de yapabilir. Bunun için her layeri teker teker silmeliyiz  ve dikkatli olmalıyız.
 7. İşimize yaramayacak layerları temizledikten sonra  layer properties menüsüne tıklıyoruz ve CTRL+A ile bütün layerları seçili hale getiriyoruz. Daha sonra seçili layerların rengini 8 yani gri yapıyoruz. İstersek tefriş veya yazı layerlarını beyaz veya daha açık gri yapabiliriz.
 8. VE MİMARİ ÇİZİM ELEKTRİKSEL İŞLEME HAZIRDIR.

images : Lisplere ulaşmak ve ne işe yaradığını öğrenmek için tıklayınız.

Aşağıdaki resimlere bakarak da mantığını anlayabilirsiniz.

4

5

bdfb

scs  Daha fazla ve değişik bilgiler için TEKNİK BİLGİLER sayfamızı ziyaret ediniz…

 

 


 • 0

2. YÖNTEM

Öncelikli yapılması gereken GELEN MİMARİ PROJELERİN ELEKTRİKSEL ÇİZİMLERE HAZIR HALE GETİRİLMESİ İÇİN TEMİZLENMESİDİR. Hiçbir elektriksel işleme başlamadan önce kolonlar, havalandırma bacaları, kapılar, merdivenler, camlar, duvarlar, şaftlar, asansörler, tefriş gibi proje çiziminde ihtiyacımız olan veriler dışında kalan ekstralar kaldırılır ve tüm layerlar mümkünse antedimizde (teknik arşiv>proje arşivi>anted) hazırlanmış olan  mimari layerına alınır. Antedimizi projeye “insert” komutu ile aktarabiliriz. İnsert dediğimizde klasik dosya açar gibi bize dosya dizinlerimizi sunar antetimizin otomatik block olarak çalıştığımız dosyanın içine aktarabiliriz.  Antetimizi aktardığımızda  layerler de otomatik olarak proje içine aktarılmış olur. Bazen gelen mimari projeleri yoğun blok ve layer kullanımından dolayı mimari layerımıza aktarmak günlerce sürecek kadar zahmetli hal alabilir. Bu tür durumlarda Şekil 3,1 kırmızı daire içerisinde sembol “layer Properties Manager” tıklanır.

afadff

Şekil 3,2 gibi bir pencere açılır. Bu pencerede layerları liste halinde görebilirsiniz. Şimdi gelen mimari projemizin layerlarını düzenleyelim. Herhangi birine tıklayıp hepsini seç (CTRL+A) yaparsak artık herhangi bir layerda yaptığımız layer rengi layer kalınlığı freze on/off işlemleri tüm layerlarımıza olacaktır. CTRL+A ile tüm layerlar seçiliyken Şekil 3,2 de mavi dikdörtgen içindeki başlıklardan “COLOR” hizasına gelen renkli kutucuklardan herhangi birini tıklayalım.  Karşımıza renk ayarı yapabileceğimiz bir renk skalası gelecek bu skalada renklerin üstünde gezdikçe renk kodlarını bize gösterir. Mimari temizlemede kullandığımız tüm layerlarımızın olmasını istediğimiz gri renk kodu: 8’dir.  Ayarımızı yapıp ok tıklayıp çıktıktan sonra ekrandaki tüm renkli çizimlerin gri olması gerekmektedir. Lakin bazı çizimler ve bloklar oluştururken layerları ” bylayer”  yerine layerının rengi dışında renk ataması yapılmış olabilir. Bu durumda tüm mimari planımızı fare yardımıyla seçip siyah ekranın hemen üstündeki layer rengi ayarı bölümünden 8 numaralı gri tonu seçilir. Yine renkli kısımlar kalırsa ki bunlar block olan nesnelerdir ve genelde az sayıdadır. Renkli nesne üstüne çift tıklanarak block içine girilir. Blok içindeki tüm çizgiler fare yardımıyla seçilip beyaz ekranın hemen bitimindeki layer rengi ayarı kısmından “bylayer” seçilir. Daha sonra Yanında  “Close block editor” tıklanıp gelen küçük pencereden “save the changes…” tıklanır. Bu işlem renkli kalan her block için tekrarlanır.  İpucu: Birden fazla nesne veya çizgi seçtiğinizde aynı layerda çizilmediyseler ya da aynı layerda çizilip layer içinde farklı renk atandıysa çizim ekranımızın hemen üst kısmındaki layer bölümlerinde hiçbir veri göremezsiniz.

avadv

Tüm mimarimiz 8 numaralı gri tonu aldıktan sonra projemizle ilgili çalışmalara başlayabiliriz.

fadfvda

 


Site içi Arama

EN ÇOK OKUNANALAR

ELEKTRİK MÜHENDİSİ KARİYER PAKETİ