İzolasyon Trafosu

  • 0

İzolasyon Trafosu

İzolasyon  Trafosu

İzolasyon Trafosu,  primer ve sekonder sargılarının elektriksel olarak birbirinden tamamen yalıtımlı bir şekilde imal edildiği, giriş ve çıkış gerilimlerinin aynı olduğu bir transformatör çeşididir. Sargılar arasında yalıtım olduğu için primer giriş tarafında oluşacak bir hatanın sekonder tarafını etkilememesi amacıyla kullanılır. Genelde hamam, ıslak zeminler, hastaneler, gemiler gibi tehlikenin yüksek olduğu yerlerde kullanılır. Sekonder ve primeri arasında elektriksel bağlantı olmadığı için elektrik çarpması ihtimalini zayıflatır. Şehir şebekesinde oluşan  manyetik kirliliğin, hassas yüklere aktarılmasını önlemek için düşük güçlü ve hassas cihazların bulunduğu yerlerde kullanılır.

İzolasyon transformatörleri ekstra maliyet getireceği için genellikle güç devrelerinde tercih edilmez. Daha hassas yüklerin bulunduğu kumanda devrelerinde izole trafolar kullanımı daha yaygındır.

İzolasyon transformatörlerinde giriş ve çıkış arasında elektriksel bir bağlantı yoktur. Elektrik her zaman kaynağına dönmek ister teorisini göz önüne aldığımızda izole trafo çıkışında uçlardan bir tanesine dokunmak, elektrik çarpması olayını meydana getirmemelidir.  Ancak her zaman çalışma yaparken tüm riskler varmış gibi düşünerek gerekli önlemler alınmalıdır. İzole trafo çıkışında tek uca dokunmada çarpılma riski olmasa bile iki uca aynı anda dokunma olursa tehlike oluşur ve elektrik çarpması olur.

Aşağıda gemiler için örnek bir kullanıma yer verilmiştir. Gemi izole trafo kullanıldığı için enerjiyi aldığı sahil kısmından izole olmuş durumdadır.


Site içi Arama

EN ÇOK OKUNANALAR

ELEKTRİK MÜHENDİSİ KARİYER PAKETİ