Yükleme Cetveli

 • 0

Yükleme Cetveli


imgres

Bu ön bilgiyi şunun içi veriyorum. Excelde yaptıgımız aydınlatma hesabı,topraklama hesabı, gerilim düşümü hesabı vb. hesapları autocad çizim sayfamıza aktarmamız gerekiyor. İlk önce excel sayfamızı Ctrl+C yani kopyalıyoruz. Kopyaladığımız sayfayı autocad çizimine Ctrl+V yani yapıştırıyoruz. Eklediğimiz excel sayfası diğer çizimlerle uyumlu olabilmesi için boyutu ayarlamamız gerekir. Bunun için” SCALE “komutunu kullanacağız.

Command: Scale
Select objekts :  Enter Nesne, sembol mouse ile seçilir.
Specify base point: Enter Nesnenin herhangi bir köşe veya noktası seçilir.
Specify scale factor: Bize ölçülendirme faktörünü sorar, büyütme işlemi için 2 kat
büyütme için

Specify scale factor : 2 Enter

Seçilen nesne iki kat büyümüş olur. Küçültme işlemi ise %50 küçültme için 0,5
yazılır. Bu şekilde istenilen oranda büyütme ve küçültme yapılabilir.


                                    YÜKLEME CETVELİ NEDİR?

Tablo yükleme ve faz dağıtım cetveli çizilen aydınlatma projesinin bir özetidir.
Tabloların yükleme cetvelleri, yüklerin özelliklerini, sorti cins ve sayılarını, linye güçlerini,
sigorta cins ve kesme kapasitelerini ve gerekli diğer bilgileri kapsar.

Yükleme cetvelinde; hangi tabloya kaç linye bağlanmıştır? Hangi numaralı linye ışık
linyesidir? Hangi numaralı linye priz linyesidir? Hangi linyede kaç adet sorti bulunur?Hangi linyede kaç watt güç dağıtılmıştır gibi soruların cevabını bulabilirsiniz. Elektrik dağıtım sistemlerinde fazlar arası yük dengeli dağıtılmaz ise dağıtım hatlarında ve trafolarda sorunlar  yaşanır. Bu nedenle TEDAŞ fazlar arası yükü dengeli dağıtmanızı istemektedir. Bu durum yerel trafolarımızın yüklenmesini ve yük dağılımını çok ilgilendirmektedir. Yükleme cetvelinde bu faz dağılımını göstermek zorundasınız Doğru faz dağıtımı; mahallemizde, yöremizde ve şehrimizdeki besleme trafolarının sağlıklı çalışmasını sağlayacaktır. Yani, fazlara eşit ya da yaklaşık oranlarda güç dağıtımı yapmalısınız.

Güç hesaplaması yaparken kullanma amacı belli olmayan priz güçleri bir fazlı priz
için en az 300 watt, üç fazlı priz için en az 600 watt kabul edilecektir. Priz linyelerine en çok yedi priz bağlanabilecek, ancak priz güçleri toplamı 2000 VA.’yı geçmeyecektir.

Elektrik aydınlatma projeleri yapılırken, sistemin toplam gücünün belirlenmesi gerekir
ve bu güce Kurulu Güç denir. Fakat sisteme bağlı olan bütün tüketiciler aynı anda
çalışmazlar. Aynı anda çalışması muhtemel olan tüketicilerin sistemden çekeceği güce ise
Talep Gücü denir. Talep edilen gücün kurulu güce oranı ise eş zamanlılık (talep) faktörünü
verir. Yani eş zamanlılık faktörü gücün yüzde kaçının aynı anda sistemden çekilebileceğini
gösterir.

Eş zamanlılık (Talep) faktörü = Talep Gücü / Kurulu Güç

images9.jpg (170×48): Talep faktörü 8kW ‘a kadar 0,6 gerisi için 0,4 olarak alınır.

Elektrik aydınlatma projeleri eş zamanlılık faktörü göz önüne alınarak yapılır. Hesaplar yapılırken, eş zamanlılık faktörü yardımıyla bulunan talep gücü dikkate alınır. Böylece kullanılmayan enerji için masraf yapılmamış ve gereksiz büyüklükte malzeme
kullanılmamış olur. Eğer kurulu güç dikkate alınsaydı, kullanacağımız iletkenlerin çapları ve malzemelerin kapasiteleri artacak, benzer şekilde transformatörün boyutu büyüyecek,
dolayısıyla maliyeti artacaktır.

5 h

Yukarıdaki örneğe bakarsak T1 panosunda 7 linye bulunmaktadır. 5. linyemize bakarsak 1 adet priz sortisi bulunuyor, 20 amperlik sigorta kullanılmış , T fazından besleniyor ve çamaşır makinesi için kullanılıyor.

12 H

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

images9.jpg (170×48) :Aydınlatma sortisinin sigorta akımıNI 10 A Priz sortisnin sigorta akımını 16 A Alırız.

 • Fazlar arası %10’dan fazla dengesizlik olmamasına dikkat etmeliyiz.
 • KAK’lar prizler ve aydınlatma için ayrı yaparsak daha iyi olur. Genelde kaçak akım prizlerde olur. Onun için aydınlatmaların kapatılmasına gerek kalmaz.
 • İç tesisat yönetmenliği tablo girişlerine KAK(kaçak akım koruma) ister. Fakat işveren ikna ederseniz yukarıdaki notta anlattığım gibi priz ve aydınlatmaları grup yapıp ayrı KAK yapınız.

images9.jpg (170×48):Aydınlatmaları monofoze olarak besleyebilirsiniz. Bunun için 30 mA 2*25A KAK şalteri kullanılır.

images9.jpg (170×48):Prizlerde trifaze olarak besleriz ve 30mA 4*25A KAK şalteri kullanırız.

 • Büyük projelerde 10’dan fazla aydınlatma veya priz linyesi varsa bunları da gruplandırıp KAK şalteri ayrı ayrı koymalıyız.
 • Buzdolabında,çamaşır makinesinde,fırında,sprit klimalarda,kurutma makinelerinde 3-5 mA doğal kaçak akım vardır. Bunları topladığımız zaman kullandığımız KAK şalterleri 30 mA ise kendini korumak için 15 mA ‘de  açarlar. Buna dikkat etmeliyiz. GRUPLANDIRMAYI DÜZGÜN YAPMALIYIZ.

images9.jpg (170×48) : KAK şalteri yaklaşık olarak 50 tl’dir.

 • Tali panolardaki 30mA can ve mal güvenliği için ADP(ana dağıtım panosu)’in girişindeki 300mA yangın içindir.
 • İç tesisat yönetmenliği bina girişine 300 mA şalteri ister ancak 20 daireden sonra doğal kaçaklardan dolayı karşılayamaz bunları da gruplandırmalıyız.

images9.jpg (170×48): CAN GÜVENLİĞİ 30 mA’DE TEHLİKEYE GİRER. KURU TENLİ BİR İNSANIN DİRENCİ 3000 ohmdur.

images9.jpg (170×48): 125 A’e kadar KAK ‘yı direk bağlayabiliriz. Ancak 125 A üstü veya 60kW üstünde güçümüz varsa korumayı TROİD ile yapmalıyız.TROİD kullanırsak akım trafosu da kullanmalıyız.

images9.jpg (170×48):Endüstriyel tesislerdeTROİDİ eğer bara bağlantılı yapacaksak 4*500A eğer kablo bağlantılı yapacaksak 3*500 A lik olarak kullanmalıyız.

kaçak akım koruma rölesi bağlantısı           kaçak akım koruma rölesi 

NOT: EXCEL FORMATINDA HAZIRLANMIŞ YÜKLEME CETVELLERİNE ULAŞMAK İÇİN ELEKTRİK MÜHENDİSİ KARİYER PAKETİ‘Nİ İNCELEYEBİLİRSİNİZ.


 • 0

KOLON ŞEMASI ÇİZİMİ

Kolon şemaları şu bölümlerden oluşur;

 1. Kuvvetli akım kolon şeması
 2. Tek hat şeması
 3. Merdiven otomatiği kolon şeması
 4. Telefon kolon şeması
 5. Televizyon kolon şeması
 6. Zayıf akım kolon şeması

1) KUVVETLİ AKIM KOLON ŞEMASI

Elektrik projesi için önemli olan kuvvetli akım kolon şamasını anlatacağız.

Kolon şemalarının hazırlanması ve çizimi aşamasında tesise enerji girişinden
başlayarak, sigorta cinsi ve akım değerleri, uzunluğu, kablo cinsi ve kesiti, sayaç, ana şalter, ana ve dağıtım panoları, panolar üzerinde bulunan ölçü aletleri ve ölçme alanları,
sigortalar ve cinsleri, linye şalterleri cinsi ve akım değerleri kolon şeması üzerine
yazılmalıdır. Panodan alıcılara çekilen kabloların kesiti ve cinsi ile birlikte tesisin
topraklaması da gösterilir. Projelendirilen tesise kompanzasyon yapılacaksa,
kompanzasyonun da kolon şeması üzerinde gösterilmesi gereklidir. Kolon şemalarının
çiziminde sigorta akım değerleri ile şalterlerin akım değerleri, enerji girişinden makinelere
doğru büyük akım değerinden küçüğe doğru sıralanmalıdır. Seçicilik olarak adlandırılan bu konu, korumada çok önemlidir. Bu sebeple kontrol ve onay makamları
incelemelerini en yoğun olarak “Kolon Şemaları” üzerinde yaparlar.

Kolon şemalarında bina giriş yapı bağlantı iletkeninden en son linye hattına kadar
aşağıdaki unsurlar sırası ile projelendirilir:
⇒ Bina yapı bağlantı iletken kesit ve metrajı
Ana dağıtım tablo giriş kesici tip ve akımı
⇒ Bina giriş yangın korumalı şalteri
⇒ Sayaç tipi, akımı, faz sayısı, mühürlü bölme gösterimi
⇒ Ana tablo
⇒ Zayıf akım trafosu, zil tesisatı, varsa diyafon ve görüntülü haberleşme tesisatı
⇒ Kolon sigortaları
⇒ Kaçak Akım rölesi
⇒ Tali tablo çıkış iletken ve metrajı
⇒ Linye sigortaları amperajları
⇒ Linye güçleri
⇒ Topraklama iletken ve bağlantıları

scs : Daha fazla ve değişik bilgiler için TEKNİK BİLGİLER sayfamızı ziyaret ediniz...

Kesici: Normal çalışma durumunda devreyi açmaya, kapamaya, kesmeye, devrenin

akımını bir bölümden başka bir bölüme aktarmaya yarayan kısa devre, aşırı akım gibi
anarmal şartlarda ise enerji akışını kesmeye yarayan elektro-mekanik cihazlardır.
Bina içi tesisatlarda kullanılan kesiciler termik manyetik şalterler, anahtarlı otomatik
sigortalar, kaçak akım koruma röleleri, yangın koruma eşikli kaçak akım koruma röleleridir.
Kolon şemalarında kullanılacak kesicilerin akım ve karakteristiklerini proje
tasarımcısı seçer, bunu da yaparken teknik şartnamelere, selektiviteye (seçicilik) riayet
ederek yapmalıdır. Seçilen kesici, şalt malzemeleri, iletkenleri uygunluğu yapılacak hesaplar
ile kontrol edilir.
Selektivite(seçicilik): Koruma ve kesici elemanlar arasındaki koordinasyon ve
uyumluluktur. Yani tesisatın bir noktasında kısa devre, aşırı yüklenme var ise hemen
üzerindeki kesici açmalıdır. Bir fırının rezistansında kısa devre olduğunda bina giriş termik
manyetik şalteri atıyorsa selektivite sağlanamamış demektir.

Selektivite ile ilgili diğer kurallar şu şekildedir:
Kesicinin nominal akımı şebekeden yüke doğru gidildikçe azalır.
⇒Kesicinin kısa devre kesme kapasitesi değeri şebekeden yüke doğru gidildikçe
azalır.
⇒Kesici açma zaman ayarı şebekeden yüke doğru gidildikçe azalır.
⇒Kesici kaçak akım koruma değeri yüke doğru gidildikçe azalır.

adfd

Kolon şemasını çizerken çizgi kalınlığı 0.40’dan aşağıya olmamasına dikkat ediniz. Kolon şemaları çiziminde daha önce hazırlanan sembol tablosundan faydalanılır.
Burada semboller çizime taşınarak ve kopyalanarak şema oluşturulur.

SASFV

Bina yapı bağlantı iletkeni çizilir kesit ve metrajı yazılır.
⇒ Giriş kesicisi yerleştirilir(sigorta veya termik manyetik şalter).
⇒ Bina giriş yangın korumalı şalteri yerleştirilir.
⇒ Besleme bir fazlı ise bir fazlı sayaç, üç fazlı seçilecekse üç fazlı sayaç
yerleştirilir.
⇒ Ana tablo çizlir, kopyalanır veya scale ile büyüterek yerleştirilir.
⇒ Zayıf akım trafosu, zil tesisatı, varsa diyafon ve görüntülü haberleşme tesisatı
çizilir.
⇒ Kolon sigorta veya sigortaları yerleştirilir.
⇒ Kolon 30 mA’lik kaçak akım rölesi konulur
⇒ Tali tablo çıkış iletkeni çizilerek iletken tipi ve metrajı yazılır.
⇒ Linye sigortaları, tipi ve amper değerleri yazılır(B tipi konulacak).
⇒ Linye isimleri ve güçleri yazılır. Özel linyelerin güçleri çamaşır makinesi 2500
W, bulaşık makinesi 2500W
⇒ Fırın 2000 W olarak diğer prizlerin her birinin gücü 300W olarak hesaplanır.
⇒ Topraklama iletken ve bağlantıları çizilir.
⇒ Mühürlenecek kısımlar gösterilir.

1 2

Eğer bina birden fazla bağımsız bölüm (daire veya dükkan) oluşuyorsa her abone
olacak bağımsız bölüm için ayrı kolon sigortaları, kaçak akım röleleri, sayaç ve tablolar
projelendirilir.

1 A                                                      1. AŞAMA

2 A                         2. AŞAMA

3 A                               3. AŞAMA

4 A                                  4. AŞAMA

TMŞ(termik manyetik şalter) : Fazla akımı hem ısı hem de manyetik olarak tespit eder. Üzerinden  geçen manyetik alan vardır. Kablo 10A akım çekerse 3 birim manyetik alan 20A çekerse 6 birim manyetik alan oluşur. Halka şeklinde oluşur.

KAK(Kaçak Akım koruma rölesi): Bu röle sistem kaçak akım olduğu zaman açma kapama yapar. Ana panoda 300 mA (yangın için) tali panolarda 30 mA kadar akım kaçarsa insan sağlığını ve sistemdeki cihazları korumak için kapama görevi yapar.

images: 40 A ‘e kadar AOS(anahtarlı otomatik sigorta) kullanırız daha fazla güce sahipsek TMŞ (termik manyetik şalter) kullanırız. Çünkü AOS ‘ların kesme kapasitesi en fazla 10 kA’e kadar yapılır. TMŞ’in kesme kapasitesi  minimum 25 kA’dir.

4

images: 4 mm ^2’ler 25 A ‘e kadar müsaade eder.

images: Daire için  eş zamanlı gücü 8 Kw’a kadar 0.6 gerisini 0.4 ile çarparak buluruz. Ancak apartmanın eş zamanlı gücünü yani talep gücünü iç tesisat yönetmenliğine göre apartman daire sayısına göre talep faktörüne bakıyoruz. Yönetmenlik, daire sayısına göre eş zamanlı katsayı belirlemiştir.Apartmanın Daire sayısına bakıp buna karşılık gelen kat sayı ile dairelerin kendi talep güçleri toplamını bu katsayı ile çarparak apartmanın talep gücü buluruz.

6   Bina eş zamanlılık katsayıları

images: Köy , kasaba ve imar planı bulunmayan alanlarda yapılan tek evlerde ve yazlıklarda bu esaslara uyulmayabilir.

images:Bütün konutlarda eş zamanlı yük 3 Kw ‘dan az olmaması gerekir.

3

ASANSÖR KABLO ŞEÇİMİ

 1. Asansör kablo seçimi güce göre yapmayınız. Eğer frekans konvertörlü yol alıyorsa güce göre yapabilirsiniz.
 2. Eğer klasik yolla yapıyorsanız deveraj akımını dikkate alınız. Çünkü asansör sürekli çalışan bir makinedir. Kabloların soğumaya zamanı yoktur.

ÖRNEK: 7.5 Kw motor bunun akımı 15 A  , 4*4 kablo kurtarır. Yönetmenlik  4*6 altını yapmayın diyor.

Bunun deverajı yaklaşık 4 katıdır yani 60 A , 4*16 kablo kullanmalıyız.

NOT: Röntgen , kaynak makinesinde de anlık akımı (deveraj akımına) dikkat etmeliyiz.

images :Diğer şemaların çizimi kolay olduğu için anlatmaya gerek görmedim sadece resimlerini fikir olması açısından koydum.

MOTOR DEVRELERİ

 • Motorlarımızda  yumuşak yol verici ile yol alanlar varsa onların koruma devrelerinde ayrıca TMŞ(termik manyetik şalter) kullanmayınız.
 • Frekans konvertörlü yol alıyorsa ayrıca TMŞ(termik manyetik şalter kullanmayınız.

1

1) TEK HAT KOLON ŞEMASI

4 K

2) KAPI VE MERDİVEN OTOMATİĞİ KOLON ŞEMASI

3 k

3) TELEFON KOLON ŞEMASI

2 k

4)TELEVİZYON KOLON ŞEMASI

1 k

5) ZAYIF AKIM KOLON ŞEMASI

Bu kolon şemalarında data, yangın algılama, anons, seslendirme gibi zayıf akım kolon şeması yukarıdaki formatlarda basitce hazırlanabilir.


Site içi Arama

EN ÇOK OKUNANALAR

ELEKTRİK MÜHENDİSİ KARİYER PAKETİ